Általános polgári jog és polgári eljárás

A polgári jog a természetes vagy jogi személyek közötti jogviszonyt szabályozza. Nap mint nap szerződések sokaságával szembesülünk. A polgári jog tehát állandó részese az életünknek, ugyanakkor ez a jogterület tartogatja a legtöbb konfliktust. A polgári jog sokrétűsége miatt különbséget teszünk az Általános Polgári Jog és a Speciális Magánjog között. Az általános polgári joghoz tartozik a tulajdonjog (pl. ingatlanjog, szomszédjog), a kötelmi jog (kártérítés, szavatosság, szerződési jog stb.), a családjog és az öröklési jog. A Speciális Magánjogba tartozik a Társasági jog és a Munkajog. Ügyvédi irodámban elsősorban az Általános Polgári Jog szerinti jogvitákra összpontosítok. Mindemellett szívesen képviselem Önt a társasági jog vagy a munkajog területén is. Polgári peres eljárásokban is képviselem ügyfeleimet és érdekeiket. Határozottan és céltudatosan érvényesítem igényeit a bíróság előtt, és a lehető legjobb eredményt érem el az Ön számára.

 

Kérjen időpontot egy kötetlen első konzultációra, amelynek során feltárom a jogi követelései esetleges bírósági érvényesítésének, sikerének esélyeit. Szívesen támogatom Önt a jogvita peren kívüli rendezésében is, vagy egyszerűen csak tanácsokkal látom el.

Szerződési jog

Az osztrák szerződésjog azokat a törvényeket foglalja magába, amelyek a szerződő felek közötti kapcsolatot szabályozzák. Mint szerződésjogi szakértő, számos ügyben segítek ügyfeleimnek. Idetartoznak a szerződéskötések, szerződési tárgyalások, szerződéssel kapcsolatos viták, szerződésfelmondások, valamint szerződések felülvizsgálata és megtervezése. Feladatom az ügyfeleim érdekeinek védelme, valamint az egyértelmű és jogilag biztosított szerződéses megállapodások kidolgozása. Szakértő tanácsadást, jogi szaktudást és személyre szabott gondoskodást nyújtok annak érdekében, hogy ügyfeleim jogi ügyei optimális figyelemben részesüljenek. Bármilyen szerződési kérdés vagy probléma esetén ügyfeleim számíthatnak elkötelezett támogatásomra annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket érjék el, és érvényre juttassák jogi igényeiket.

Ügyvédi irodámban mindenféle szerződést készítek. Különösen említésre méltóak a következők 

- Adásvételi szerződés

- Adományozási szerződés

- Csereszerződés

- Általános szerződési feltételek kidolgozása

- Végrendelet

- Házassági szerződés

- Öröklési szerződés

- Munkaszerződések/szolgáltatási szerződések

- Társulási megállapodások

- Végrendeletek

Kártérítési jog

A kártérítési jog Ausztriában szabályozza azoknak a jogi igényeit, akik mások jogellenes magatartása miatt kárt szenvedtek. Mint kártérítési jogi ügyvéd, mind az igazságszolgáltatásban, mind a peren kívüli eljárásokban képviselem ügyfeleim érdekeit. Széles körű szakértelemmel és évek óta szerzett tapasztalattal rendelkezem, és azon dolgozom, hogy a lehető leghamarabb és gazdaságilag legelőnyösebb eredményt érjem el az Ön számára.Legyen szó közlekedési balesetekről, orvosi hibákról, hírnévkárosításról vagy másféle helyzetekről, amelyekben ön kárt szenvedett, bízhat abban, hogy ügyfelemként szakértő támogatásban részesül. Célom, hogy megvédjem az Ön érdekeit, és segítsek önnek érvényesíteni kártérítési igényeit. Alapos szakmai tudásommal és évek óta szerzett tapasztalatommal kitartóan dolgozom azért, hogy ügyfeleim méltányos kártérítésben részesüljenek. Lépjen kapcsolatba velem, hogy megbeszélhessük a helyzetét, és sikeresen érvényesíthessük a kártérítési igényeit.

Ne vonakodjon hozzám fordulni segítségért, hogy közösen megbeszéljük az Ön jogi helyzetét és kidolgozzunk egy stratégiát, amellyel a lehető legjobb megoldást érhetjük el igényei érvényesítését illetően.

Szavatossági jog

Az osztrák jótállási jogszabályok szabályozzák a vásárlók és eladók jogait és kötelezettségeit, amennyiben hibás vagy hiányos termékekkel és szolgáltatásokkal konfrontálódnak. Mint a jótállási jog területére szakosodott ügyvéd, különböző helyzetekben segítem ügyfeleimet. Fordulhatnak hozzám, ha hibás termékekkel vagy elégtelen szolgáltatásokkal szembesülnek, és szeretnék érvényesíteni jótállási igényeiket. Célom, hogy megvédjem érdekeiket és segítsek jogos jótállási igényeik érvényesítésében. Teljeskörű tanácsadást, szakértői képviseletet nyújtok, és mindig hatékony megoldást keresek, legyen szó bíróságon kívüli tárgyalásokról vagy bírósági lépésekről. Bízhatnak benne, hogy tapasztalatom és szakértelmem segítségével sikeresen tisztázom jótállási kérdéseiket és érvényesítem igényeiket. 

Családjog

Mint családjogi ügyvéd, teljeskörű tanácsadással és szakértői képviselettel állok rendelkezésére különböző családjogi ügyekben. Bátran fordulhat hozzám az alábbi témákban: válás, gyermekfelügyeleti kérdések, tartásdíj-igények, házassági vagyonjogi szabályozások, örökbefogadás vagy apasági elismerés. Célom az Ön érdekeinek védelme és egy tisztességes megoldás megtalálása családi konfliktusokra. Hosszú évekre visszatekintő tapasztalatommal és szilárd szakértelmemmel, empátiával és szakértői segítséggel támogatom Önt, hogy közösen a legjobb megoldást találjuk családi ügyeire. Keressen bizalommal, hogy egyéni helyzetét megbeszélhessük és családjogi kérdéseit tisztázhassuk.

Szívesen segítek Önnek határokon átnyúló ügyében Ausztria és Magyarország között.

Családjoggal kapcsolatos szolgáltatásaim a következőket tartalmazzák:

  •  segítség és képviselet válási ügyekben
  •  házassági szerződések elkészítése
  •  ügyfélképviselet gyermekfelügyeleti ügyekben vagy kapcsolattartási jogi ügyekben
  •  tartásdíj-számítás és ezek ügyvéd általi vagy bírósági úton való érvényesítése
  • ideiglenes intézkedések elrendelése és védelmi intézkedések elutasítása 

Öröklési jog

Mint öröklési jogász, szakértői segítséget nyújtok Önnek az öröklődő vagyon és ingatlan jogi ügyeinek tisztázásában. Célom, hogy megvédjem érdekeit, és tisztességes megoldást találjak az öröklési ügyekre. Mindig igyekszem előretekintő hagyatéktervezéssel elkerülni a konfliktusokat. Ügyfeleim jogait mind kbíróságon kívüli, mind bírósági eljárásokban képviselem, és határozottan segítem őket öröklési igényeik érvényesítésében. Magyar ügyvédekkel való együttműködésemnek köszönhetően határokon átnyúló ügyekben is képes vagyok ügyfeleim képviseletére Magyarország és Ausztria között. Hosszú évek óta tartó tapasztalatommal és alapos szakértelmemmel empatikusan és hatékonyan támogatom Önt, hogy közösen a legjobb megoldást találjuk öröklési ügyeire. Keressen bizalommal, hogy egyéni helyzetét megbeszélhessük, és tisztázhassuk öröklési jogi kérdéseit.

Hagyatéktervezési szolgáltatásaim közé tartozik különösen végrendeletek és öröklési szerződések (öröklési szerződés, haláleseti ajándékozás stb.) elkészítése, öröklésről történő lemondás, kötelesrészről történő lemondás stb.

Évek óta tartó tapasztalatom az öröklési jog, vállalati jog és lakásjog területén lehetővé teszi, hogy kompetens szakértője legyek az üzleti átadásokkal vagy lakásjogi ügyekkel kapcsolatos hagyatéktervezési kérdéseknek.